Over KVO

De bul van mijn universitaire studie Nederlands in de ene en het diploma van de hbo-opleiding Communicatie in de andere achterzak – dat maakt dat ik een tekstschrijver/(eind)redacteur ben met een fikse theoretische bagage en een doelgerichte, praktische inslag.

Achtergrond en ervaring

Karlijn van Onzenoort is de persoon achter Tekstbureau KVO. Ik studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en specialiseerde me in de Algemene Taalwetenschap (hoofdvak syntaxis). Op 18 augustus 1988 nam ik mijn doctoraalbul in ontvangst in het Academiegebouw in Utrecht. Na mijn studie werkte ik enkele jaren als docent aan de Hogeschool Rotterdam (1989-1993) en volgde ik daarnaast de hbo-opleiding Communicatie. Toen ik deze studie in 1994 voltooide, was ik al een jaar in dienst van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda als communicatiemedewerker. Daar heb ik zeven jaar met plezier gewerkt. Na een verblijf van een jaar in de Verenigde Staten startte ik in september 2001 mijn eigen bureau voor tekst & redactie.

Sinds begin 2003 ben ik lid van Tekstnet, de beroepsvereniging voor professionals in tekst en taal. Lidmaatschap vindt uitsluitend plaats na een strenge toelatingsprocedure.

Reacties uit het veld

Dank voor het mooie interview. Ik heb er helemaal niets op aan te merken - en dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt bij een interview, dus dat mag je als een groot compliment beschouwen.
Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis

Zelden zo'n goed artikel gelezen. Toen ik het las, dacht ik: Het kan dus nog, dat een tekstschrijver/ journalist een stuk schrijft dat inhoudelijk juist is en prettig leest.
Eelco Elzenga, voormalig adjunct-directeur Paleis Het Loo

Ik wou dat ik kon schrijven zoals jij. Echt knap wat jij presteert in zo korte tijd!
Jorien Jas, Geldersch Landschap & Kasteelen

'k Moet zeggen dat jouw artikel tot nog toe het beste is dat is gepubliceerd.
Han Boersma, schilderijenrestaurator

Prachtig verhaal, super leuk, maar dat zijn we gewend van je!
Steven Coene, Geldersch Landschap & Kasteelen

Je hebt echte arendsogen!
Peggy Valke, Nederlandse Museumvereniging

Onder jouw strenge doch rechtvaardige leiding maakten we er weer iets moois van!
Pim Smit, grafisch vormgever